Högsbynät AB

Din lokala bredbandsleverantör

Hem

Planerade fiberinstallationer i Högsby kommun.

Priset i Högsbys centrala delar där fjärrvärmen finns i området kostar det 7500:- att ansluta fiber. minus eventuellt rot avdrag.

Aktuella projekt i Högsby tätort är Ravinen / Åsvägen / Jonasstolts väg startar v47 om vädret tillåter med Ravinen och Jonasstolts väg.

Över 120 hushåll har tecknat sig för fiberinstallation i Ruda samhälle. Högra sidan från Högsby räknat fram till järnvägen är klart 70 hushåll är redan anslutna.

Under 2018 kommer resterande fastigheter i Ruda att kopplas in då vissa sträckor kommer att föreläggas med Eon.

Kostnaden Ruda blir 13800:- minus eventuella rotavdrag.

Fiber i Fågelfors är klart och vi har 100% täckning i fågelfors samhälle.

Värlebo tätort och söderut efter riksvägen är nu vårt fiber projekt snart helt klart leverans av användares utrustning sker nu .

Projekt Fagerhult nord östra centrala delar är färdig.

Projekt Uddaryd och Övraholm pågår i sammanläggning med Eon.

Ytterligare förtätning i Fagerhults centrala delar sker under 2018.

 

Varning för bluffmejl från PostNord! Och Telia om dubbelbetalning eller kundundersökning / alt fakturor.

Det förekommer bluffmail från PostNord med rubriken ” Du har lösta paket ”  kasta detta direkt och klicka inte på något.

Om du klickar på detta kommer filer i din dator att krypteras och du kommer att krävas på pengar för att öppna filerna igen.

Ps inträffar detta och du inte har backup/kopior på dina filer på USB-minne eller på annan dator är dom förlorade.

Högsbynät har bytt e-postserver

Nu ska den nya mailservern vara uppe med full kapacitet igen. Hör av er till Högsbynät om ni fortfarande har problem!

Den nya mailservern heter mail.hogsbynat.se. Detta gäller även för webbmailen.

För de allra flesta bör inte detta medföra några problem, men vissa problem har identifierats:

– Det kan ta tid första gången du startar din mailklient efter flytten om du har mycket mail lagrat på servern. Ha tålamod.

– Du kan få dubletter i din inkorg om den lagras lokalt och du har hämtat hem mail mellan kl. 21.00 den 14/6 och 02.00 den 15/6

– Om du tidigare har autentiserat dig mot den utgående servern (smtp), och alltså lagrat skickade mail på servern via din mailklient så kan det se ut som din skickat-mapp är försvunnen.
Det är den inte.
I Outlook kan du högerklicka på Inkorgen, välja IMAP-mappar, trycka på sök och välja prenumerera på mappen .Sent så får du upp alla dina gamla skickade mail.
I Thunderbird högerklickar du på Inkorgen eller kontonamnet (beroende på version), väljer “Subscribe” eller “Prenumerera” och bockar i .Sent.

– Om du har haft egenskapade IMAP-mappar på servern måste du också prenumerera på dessa mappar enligt instruktion ovan.

– Om du har anslutit med SSL för IMAP, POP3 eller SMTP så måste du ändra servernamnet från mail2.hogsby.se till mail.hogsbynat.se för att SSL-certifikatet ska kunna valideras.

– Om du har alternativet STARTTLS aktiverat för inkommande eller utgående server så måste du ändra servernamnet till mail.hogsbynat.se, alternativt avaktivera STARTTLS för att slippa varningen om att serverns identitet inte kan bekräftas.

Om du har frågor eller stöter på andra problem så kan du kontakta oss, tfn 0491-387001.
Den nya servern har stöd för Exchange ActiveSync vilket möjliggör att skicka och ta emot mail på alla enheter med stöd för protokollet oberoende var man befinner sig.
Begränsningen att man bara kan skicka mail om man befinner sig inom Högsbynäts nät kvarstår för SMTP

Lite snabba guider för hur man ansluter vissa vanliga enheter till ActiveSync:

Sony Xperia
Inställningar -> Konton -> Lägg till Konto -> Exchange ActiveSync
Skriv in din mailadress och tryck på Nästa
Skriv in ditt lösenord och tryck på Manuell Inställning
Under “Domän\Användarnamn” skriver du in hela din mailadress
Under “Server” skriver du in mail.hogsbynat.se
Bock i “Använd Säker Anslutning” samt “Acceptera alla SSL-certifikat”
Port ska vara 443
Tryck på Nästa
Ställ in vad du vill synkronisera, namnge kontot, och sedan är det klart!

Samsung
Inställningar -> Konton -> Lägg till Konto -> Microsoft Exchange ActiveSync
Skriv in Användarnamn och Lösenord och tryck på “Manuell Inställning”
Skriv in din Epostadress som både Epostadress och Användarnamn
Skriv in mail.hogsbynat.se som Exchange-server
Bocka i “Använd säker anslutning (SSL)”
Tryck nästa.
Om du får säkerhetsvarning för SSL-certifikatet, tryck Fortsätt.
Ställ in vad du vill synkronisera, namnge kontot, och sedan är det klart!

Iphone/Ipad
Inställningar -> E-post, Kontakter, Kalendrar -> Lägg till konto -> Exchange
Fyll i e-postadress, lösenord och vad du önskar för beskrivning för kontot
Tryck Nästa
Fyll i mail.hogsbynat.se som Server
Fyll INTE i “Domän”
Fyll i din e-postadress som “Användarnamn”
Tryck Nästa
Välj vad som ska synkroniseras, och tryck på Spara
Klart

Outlook på Windows 10
Avsluta Outlook
Kontrollpanelen -> E-post -> E-postkonton -> Nytt -> Manuell Konfiguration eller ytterligare servertyper -> Nästa -> Outlook.com- eller Exchange ActiveSync-kompatibel tjänst -> Nästa
Fyll i Namn din E-postadress och Lösenord
Epostserver: mail.hogsbynat.se
Användarnamn: HELA din mailadress

Tryck på nästa.
Klart
Hoppas flytten inte ställt till det för dig! Hör i sådant fall av dig till oss !

 ——————————————————————

Pågående / Avslutade fibergrävningar.

Fiberutbyggnaden till bostadsområdet Hanåsa Östra är nu klart. Över 90% valde att ansluta sig.

Hanåsa Arena har även fått en Wifi-lösning i samarbete med föreningen.

———————————————————————-

Fiberprojekt Ruda är i gång för fult redan nu är över 50 hus anslutna.

Etapp två som är den sidan av samhället som är mellan skolan och stationen påbörjas i höst och etapp tre som är öster om järnvägen sker under 2018 på grund av av vi skall förlägga i ett projekt med Eon.

 

Fiberprojekt Fågelfors

Fibergrävningarna i Fågelfors pågår för fullt.

Den sista etappen i Fågelfors är Park området.och några få utspridda fastigheter till.

Hela projektet är så omfattande att det beräknas vara klart under senare delen av 2017.

Värlebo / Hornsö

Etapp ett är klart i Hornsö etapp två som endast berör ett fåtal fastigheter sker under 2017.

Värlebo.

Tomrör har förlagts utefter Kalmar vägen för att möjliggöra framtida inkopplingar söder ut.

Fiber klar till Värlebo : Vår telestation i Värlebo är nu ansluten på nya fiberkablen från Långemåla.

Fiberprojekt Berga, senaste nytt juli 2015 / 2016

Hela projektet är klart.

Fiber Ruda samhälle beräknas starta våren 2017 och pågå i två år .

Fagerhult med omnejd.

Under 2017 kommer viss utbyggnad att ske.

Stora delar av samhället är redan klart.

————————————————————–

Fiber bredband till hushåll i Högsby

Nyhet : Odensvi och delar av Trollbergsvägen kommer att kunna erbjudas fiberanslutning. ring oss vid intresse 0705492553. (I samarbete med HögsbyEnergi.)

Till följande gator och kringliggande områden i Högsby går det att få bredband med fiberuppkoppling upp till 100 Mbit. Kopplingspunkter finns placerade på flera platser. Kontakta oss på Högsbynät, tel. 0491-387001, 070-5492553 för mer information. Fastigheter som har fjärrvärme i Högsby har tomrör för fiber till sin fastighet.

Bäckgatan, Orrstigen, Krukmakaregatan, Fasanstigen, Allégatan, Lokes väg,
Torsgatan, Nygatan, Frejgatan, Balders väg, Karlavägen, Långgatan, Kambacken
Backgatan, Hasselstigen, Husebyvägen, Hästskovägen, Järnvägsgatan, Lantmätaregatan, Skolgatan, Jonas Stolts väg, Storgatan, Kyrkogatan, Moréns backe, Albert Engströms väg, Torggatan. mf  ring för information. 0705492553.