Högsbynät AB

Din lokala bredbandsleverantör

Hem

 

Planerade fiberinstallationer i Högsby kommun

Priset i Högsbys centrala delar där fjärrvärmen finns i området kostar det 7500:- att ansluta fiber. Minus eventuellt rot avdrag.

Åsvägen är färdigt .

Husebyvägen / Huseby är nu klart några enstaka fastigheter kommer att få Radiolänk.

Projektet på går för fullt i Ruda.

Nu etapp tre av fyra i Ruda samhälle är straxt färdigt.

Det som nu återstår är några fastigheter på Terass vägen samt ca 10 hus på Oskarshamns vägen samt två fastigheter vid Ruda fotbollsplan.

Denna sista etapp är avhängd på ett samarbete med en grävning som Eon skall göra som vi väntar på.

Eventuellt kan några få fastigheter som ligger i Mönsterås kommun att lämnas över till den kommunens fiber lösning i stället för vår lösning .

Dialog förs med kommunen om detta .

Vi informerar dessa fastigheter när det är klart hur det blir.

Kostnaden Ruda blir 13800:- minus eventuella rotavdrag.

 

Fagerhult med omnejd.

Projekt Uddaryd och Övraholm pågår i samförläggning med Eon.

I detta området är vi snart färdiga med allt och väntas drift sätta nätet inom kort.

Projekt Raglebo-århult startas inom kort i samförläggning med Eon.

All samförläggning med Eon är klar vårt sista arbete återstår.

Dessa båda projekt sker i samarbete med respektive fiberförening.

Ytterligare förtätning i Fagerhults centrala delar sker under 2018.

Dom sista kunderna på Ring vägen i Fagerhult kopplas in inom kort.

Kalmar tätort.

Vi växer så det knakar i Kalmar stad när det gäller fiberanslutningar till företag.

Vid förfrågningar gällande Kalmar kontakta Marcus Jacobsson på 0705492549.