Högsbynät AB

Din lokala bredbandsleverantör

Hem

Driftinformation:

 

Planerade fiberinstallationer i Högsby kommun

Priset i Högsbys centrala delar där fjärrvärmen finns i området kostar det 7500:- att ansluta fiber. Minus eventuellt rot avdrag.

Aktuella projekt i Högsby tätort är Åsvägen färdigt under senare delen av sommaren 2018.

Husebyvägen / Huseby är nu klart några enstaka fastigheter kommer att få Radiolänk.

Över 120 hushåll har tecknat sig för fiberinstallation i Ruda samhälle. Högra sidan från Högsby räknat fram till järnvägen är klart 70 hushåll är redan anslutna.

Projektet på går för fullt i Ruda.

Vi beräknar att hela centrala Ruda är klart under sensommaren  2018

Kostnaden Ruda blir 13800:- minus eventuella rotavdrag.

 

Fagerhult med omnejd.

Projekt Uddaryd och Övraholm pågår i samförläggning med Eon.

Projekt Raglebo-århult startas inom kort i samförläggning med Eon.

Dessa båda projekt sker i samarbete med respektive fiberförening.

Ytterligare förtätning i Fagerhults centrala delar sker under 2018.

 

Varning för bluffmejl

Varning för bluffmejl från PostNord och Telia om dubbelbetalning eller kundundersökning eller falska fakturor.

Det förekommer bluffmail från PostNord med rubriken ” Du har lösta paket ”,  kasta detta direkt och klicka inte på något. Om du klickar på detta kommer filer i din dator att krypteras och du kommer att krävas på pengar för att öppna filerna igen. Inträffar detta och du inte har backup/kopior på dina filer på USB-minne eller på annan dator är de förlorade.