Högsbynät AB

Din lokala bredbandsleverantör

Hem

Driftinformation:

Vid störningar på tv kan det ibland vara nödvändigt att bryta strömmen och starta om tv boxen.

Planerade fiberinstallationer i Högsby kommun

Priset i Högsbys centrala delar där fjärrvärmen finns i området kostar det 7500:- att ansluta fiber. Minus eventuellt rot avdrag.

Aktuella projekt i Högsby tätort är Åsvägen .

Jonas Stolts väg är helt klart och 90 % av Ravinen området är klart.

Över 120 hushåll har tecknat sig för fiberinstallation i Ruda samhälle. Högra sidan från Högsby räknat fram till järnvägen är klart 70 hushåll är redan anslutna.

Under 2018 kommer resterande fastigheter i Ruda att kopplas in då vissa sträckor kommer att förläggas med Eon.

Kostnaden Ruda blir 13800:- minus eventuella rotavdrag.

Fiber i Fågelfors är klart och vi har 100% täckning i fågelfors samhälle.

Värlebo tätort och söderut efter riksvägen där är nu vårt fiber projekt helt klart.

Projekt Fagerhult nord östra centrala delar är färdig.

Projekt Uddaryd och Övraholm pågår i samförläggning med Eon.

Projekt Raglebo-århult startas inom kort i samförläggning med Eon.

Dessa båda projekt sker i samarbete med respektive fiberförening.

Ytterligare förtätning i Fagerhults centrala delar sker under 2018.

 

Varning för bluffmejl

Varning för bluffmejl från PostNord och Telia om dubbelbetalning eller kundundersökning eller falska fakturor.

Det förekommer bluffmail från PostNord med rubriken ” Du har lösta paket ”,  kasta detta direkt och klicka inte på något. Om du klickar på detta kommer filer i din dator att krypteras och du kommer att krävas på pengar för att öppna filerna igen. Inträffar detta och du inte har backup/kopior på dina filer på USB-minne eller på annan dator är de förlorade.