Högsbynät AB

Din lokala bredbandsleverantör

Hem

 

Varning för åska . Det varma vädret ger oss en förhöjd risk för Åska.

Har man fiber anslutning kan åskan endast göra skada via el nätet.

Så koppla bort ström till routrar och fiber boxar inga andra kablar.

Har man ip telefon som är inkopplad i husets jack kan man behöva koppla bort både ström och jacket till fastighetsnätet.

När det gäller Adsl är det som alltid både ström och jack som skall kopplas bort.

Tänk på att även om det mullrar lång borta kan din utrustning skadas.

Planerade fiberinstallationer i Högsby kommun

Priset i Högsbys centrala delar där fjärrvärmen finns i området kostar det 7500:- att ansluta fiber. Minus eventuellt rot avdrag.

Aktuella projekt i Högsby tätort är Åsvägen färdigt under senare delen av sommaren 2018.

Husebyvägen / Huseby är nu klart några enstaka fastigheter kommer att få Radiolänk.

Över 120 hushåll har tecknat sig för fiberinstallation i Ruda samhälle. Högra sidan från Högsby räknat fram till järnvägen är klart 70 hushåll är redan anslutna.

Projektet på går för fullt i Ruda.

Vi beräknar att hela centrala Ruda  klart under sensommaren / hösten  2018.

Fastigheterna ut efter Oskarshamnsvägen kommer senare då dessa förläggs i samarbete med Eons grävningar.

Kostnaden Ruda blir 13800:- minus eventuella rotavdrag.

 

Fagerhult med omnejd.

Projekt Uddaryd och Övraholm pågår i samförläggning med Eon.

Projekt Raglebo-århult startas inom kort i samförläggning med Eon.

Dessa båda projekt sker i samarbete med respektive fiberförening.

Ytterligare förtätning i Fagerhults centrala delar sker under 2018.