Högsbynät AB

Din lokala bredbandsleverantör

Tips vid installation

Inkoppling vid fiberanslutning.

När man byter router är det viktigt att ni kontaktar oss så vi får lägga upp routern mac adress.

I dokumentet Inkoppling av utrustning finns information om hur fiberkonverter, switch (priobox), WLAN-router, IPTV (tillval), IP-telefoni (tillval) ska anslutas.

E-postinformation

  • Inkommande e-post (POP3): mail.hogsbynat.se
  • Utgående e-post (SMTP): mail.hogsbynat.se
  • Kontonamn: e-postadress (ex. namn@hogsby.net)

Inloggningsuppgifterna finns med i modemets kartong.

De vanligaste installationsproblemen

1. Brus i telefonlinjen.
Fel: Modemet sitter inte först i huvudjacket.

2. ADSL-lampan på modemet lyster inte.
Fel: Kontrollera anslutningen till telejacket.

3. Kommer inte ut på Internet.
Fel 1: Aktivera nätverkskortet i datorn.
Fel 2: DHCP (automatisk tilldelning) ska vara valt för nätverkskortet Fel 3: Brandväggen i datorn behöver konfigureras om. Port 80 kan vara stängd.

4. E-post fungerar inte.
Fel 1: POP3 och SMTP ska vara mail.hogsbynat.se
Fel 2: Lägg till ”@hogsby.net” efter kontonamnet, eller lägg till ”@domännamn” om annan domän än hogsby.net
Fel 3: Små bokstäver i alla inställningar för e-postkontot